Lélektől lélekig

Tóbiás keresi a helyét

Létrehozva: 2018.03.18. 00:00, frissítve: 2018.05.02. 14:05
Március első hetében hazaérkezett Afrikából Tóbiás, a fekete gólya. A maga tizenkilenc évével ő az egyik legöregebb ebből az értékes fajtából. Nyári rezidenciája Gemencben található, ahol általában augusztusig tartózkodik, amikor majd ismét útra kel. A fészekkamerának köszönhetően interneten követni lehetett, miként érkezett haza a hosszú repülésről. Bölcs családfőként megelőzte társát: Sára általában március közepén érkezik. Amilyen büszke magyar gólyák ők, a március 15-ei nemzeti ünnepet nyilván már itthon és közösen szeretik ünnepelni, saját fészkükben. (Elhangzott 2018. március 18-án a Kossuth Rádióban.)

Gyorskorcsolya

Létrehozva: 2018.02.25. 00:00, frissítve: 2018.05.02. 14:07
Pál apostol így ír az 1. korinthusi levél 9. részében: „Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek” (9,24). (Elhangzott a Kossuth Rádió Lélektől lélekig című műsorában)

Amíg időnk van...

Létrehozva: 2017.12.31. 00:00, frissítve: 2018.01.03. 11:21
...Van aztán a kairosz, ami viszont az Isten által rendelt idő Ez az alkalom, amit megragadhatunk, az esély, amivel élhetünk. Ennek mértékegysége nem a perc vagy az óra, hanem a kegyelem és az irgalom... (Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság, 2017. december 31.)

Zaklatás

Létrehozva: 2017.11.19. 00:00, frissítve: 2017.12.20. 15:49
Száz megjelent kommentár után nem szeretnék egy százegyedikkel előállni, teológusként viszont rá kell világítanom arra, mit is mond a Szentírás a szexuális zaklatásról. Ez a kevésbé ismert nézőpont talán segít a dolgok mélyebb megértésében. (Elhangzott 2017. november 19-én a Lélektől lélekig c. rádióműsorban)

A reformáció asztala

Létrehozva: 2017.10.29. 00:00, frissítve: 2017.12.20. 15:53
Holnapután, október 31-én ünnepeljük a reformáció kezdetének 500. évfordulóját. Luther Márton reformátorrá formálódását elsősorban a wittenbergi templomban tartott igehirdetései, valamint egyetemi előadásai szolgálták. A szószék és a katedra mellett harmadikként az asztalt jelölhetjük meg emblematikus tárgyként. (Elhangzott 2017. október 29-én a Lélektől lélekig c. rádióműsorban)

Melanchton és Nádasdy

Létrehozva: 2017.09.23. 00:00, frissítve: 2017.11.15. 15:27
...Nádasdy Tamás reneszánsz műveltségű főúrhoz illően a kultúra patrónusa, aki diákokat iskoláztat külhonban, nyomdát létesít és iskolát alapít. A levél éppen ez ügyben, az iskola támogatására született meg. Melanchthon jelzi, hogy kedves tanítványától, a Witenbergben tanuló Dévai Bíró Mátyástól értesült Nádasdy szándékáról, amit ő csak pártolni tud. „Felszítod az érdeklődést a tudományok művelése iránt” – írja reformátor...

Luther igazi végrendelete

Létrehozva: 2017.08.27. 00:00, frissítve: 2017.09.29. 14:49
Egyházunk egy kiállításra kölcsönadja a reformáció városának, Wittenbergnek a Luther Márton kézzel írott végrendeletét, amelyet, mint köztudott, Budapesten őrzünk... A magyarországi evangélikusok féltve őrzött kincse ez a végrendelet, ugyanakkor tudjuk, hogy az ő igazi örökségét nem egy ház, néhány serleg vagy gyűrű jelenti. Ezek nyilván már rég tulajdonost váltottak, vagy elkallódtak. A szellemiek és a lelkiek viszont fél évezred után is megmaradtak... (Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság, 2017. augusztus 27.)
Címkék: Lélektől lélekig -

A vizes vb margójára

Létrehozva: 2017.07.30. 00:00, frissítve: 2017.09.29. 14:39
Azzal a talán meglepő közléssel kezdem, hogy már az Ószövetségben is szó van úszásról. Ézsaiás könyvének 25. része azt a mozdulatot jeleníti meg, ahogy az úszó széttárja a karját (25,11). Az Újtestámentumban pedig a magam részéről Péter apostolt tekintem úszóbajnoknak. Mielőtt azonban ide eljutnék, hadd szóljak arról, hogy a vizes vb különböző versenyszámainak szerintem milyen lelki vonatkozásai vannak... (Elhangzott: Kossuth Rádió Vasárnapi Újság, lélektől lélekig rovat, 2017. július 30-án.)
Címkék: Lélektől lélekig -

Harang

Létrehozva: 2017.06.25. 00:00, frissítve: 2017.09.29. 14:32
A nándorfehérvári diadal óta délidőben – pápai rendelkezésre – szerte Európában megszólalnak a harangok. Őrizzük ezért is mi is ezt a szép hagyományt, legyünk büszkék eleink hősiességére. Legfőképpen azonban az élő hallják meg a hívást. Vivos voco – az élőket hívom! (Elhangzott 2017. június 25-én a Lélektől lélekig c. rádióműsorban)
Címkék: Lélektől lélekig -

Ora et labora - Ne lankadjon kezed!

Létrehozva: 2017.06.25. 00:00, frissítve: 2017.09.29. 14:30
Ifjúsági közösségben, gitárkísérettel gyakran énekeljük a kánont: „Ne félj, Sion, ne lankadjon kezed…” A nem lankadó vagy a fölemelt kéz egyszerre utal az imádságra és a munkára.
Címkék: Lélektől lélekig -

Oldalak