Jetró, a presbiterjelölő

Létrehozva: 2018.04.08. 00:00, frissítve: 2018.05.02. 12:51
Fabiny Tamás
Az Evangélikus Életnek ez a tematikus száma a presbiteri szolgálatot helyezi középpontba. Ezzel is szeretnénk minden régi és új szolgálót személyesen is megszólítani. Amikor azt kérjük, hogy fogadják szeretettel ezt a lapszámot, akkor azzal a nem titkolt reménnyel is vagyunk, hogy minden szolgálattevő rendszeres olvasója lesz az Evangélikus Életnek. (Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam 13-14. számában jelent meg, 2018. április 8-án.)

         Ez a mostani különleges Evangélikus Élet bőséges olvasnivalót kínál a presbiteri szolgálat bibliai hátterével vagy éppen jogi összefüggéseivel kapcsolatban. A múltból és jelenből számos hiteles presbiteri portrét is megismerhetünk. Könyvajánlókkal, áldásokkal és imádságokkal is szolgálnak a szerzők.

         A hat évvel ezelőtti, hasonló cikluskezdéskor egy levelezőlistán fogalmaztam meg néhány gondolatot Mózes apósának, Jetrónak a tanácsait felelevenítve. Most szélesebb körben idézem ezt a bibliai szöveget, hogy aztán annak néhány gondolatát felerősítsem:

 

         „Másnap Mózes leült, hogy bíráskodjék a nép között. Ott állt a nép Mózes előtt reggeltől estig. Mózes apósa látta, hogy mi mindent végez a nép között, ezért azt mondta:

        - Miért így végzed munkádat a nép között? Miért egyedül bíráskodsz, és miért kell az egész népnek reggeltől estig előtted állnia? Mózes ezt felelte apósának:

        - Mert hozzám jön a nép, hogy megkérdezze Istent.

Mert ha valamilyen ügyük van, hozzám jönnek, és én igazságot teszek ember és embertársa között, és tudtul adom nekik az Isten rendelkezéseit és utasításait.

         Ekkor azt mondta Mózesnek az apósa:

        - Nem jól csinálod a dolgot. Teljesen kimerülsz te is, meg a nép is, amely veled van. Túlságosan nehéz neked ez, nem tudod egyedül elvégezni. Most azért hallgass a szavamra, tanácsot adok neked, és

Isten is veled lesz. Légy te a nép szószólója Istennél, és te vidd ügyeiket Isten elé! Őket pedig figyelmeztesd a rendelkezésekre és utasításokra, és ismertesd meg velük az utat, amelyen járniuk kell, és azt, hogy mit kell cselekedniük. De szemelj ki a nép közül derék, istenfélő

férfiakat, hűséges embereket, akik gyűlölik a megvesztegetést, és tedd őket elöljárókká ezer, száz, ötven vagy tíz ember fölött. Ezek tegyenek igazságot a nép között minden időben. Minden nagyobb ügyet vigyenek te eléd, minden kisebb ügyben pedig tegyenek igazságot ők. Így könnyítenek terheden, mert veled együtt hordozzák. Ha így cselekszel, és Isten is ezt parancsolja neked, akkor te is helyt tudsz

állni, meg ez az egész nép is békességben mehet vissza a helyére.

        Mózes hallgatott apósa szavára, és mindent úgy tett, ahogyan mondta neki.” (2 Mózes 18,13–16)

 

         A bölcs Jetró joggal figyelmezteti vejét: „nem jól csinálod a dolgot”. Nem azért merül-e ki gyakran számos lelkész, mert nem tudja a feladatokat delegálni, egyedül akar mindenben dönteni?!

 

         Immár a presbiterválasztások után csak remélni tudom, hogy a gyülekezetekben sikerült olyan valóban „istenfélő férfiakat” – és persze asszonyokat –, időseket és fiatalokat találni, akik Isten és emberek előtti felelősséggel tudják a rájuk bízott közösséget bölcsen vezetni.

         Oda kell figyelni Jetró tanácsának arra részére is, hogy ezek a megbízottak olyanok kell, hogy legyenek, akik „gyűlölik a megvesztegetést”. Egyházunkban csak tiszta kezű embereknek szabad szolgálatot vállalnia! Őszintén meg kell mondani: a mindennapokban adódhatnak ugyanis kísértések. Isten őrizzen meg minden egyes presbitert és közösséget az eleséstől és a morális bukástól. Mert ne kerteljünk: jöhet majd valaki azzal, hogy számla nélkül olcsóbb a munka… „Okosban megoldjuk”. Kéz kezet mos. Lehet, hogy akadnak majd olyanok, akik arra hivatkoznak: ez, kérem, bevett gyakorlat. Más is így csinálja. Néha rugalmasnak kell lenni. Kitalálták már a kreatív könyvelést…

         Könyörgöm, ne a szirénhangokra hallgassunk, hanem a jó öreg Jetróra.

         Hiszem, hogy ma is lehet ilyen elöljárókat találni, akik minden szinten – a gyülekezeti presbitériumoktól kezdve a zsinatig menően – hitelesen képviselhetik a legszentebb ügyet. Ha a Szentírás fényében megfogadjuk ezt a bölcs tanácsot, akkor a mi köreinkben is békesség lesz.

Címkék: írások -