Püspöki körlevél

Létrehozva: 2020.01.27. 10:12, frissítve: 2020.01.27. 10:18

Püspöki körlevél

a Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeteinek és intézményeinek

 

Felhívjuk a Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezetei és oktatási intézményei figyelmét, hogy az egyházi intézményeinkkel is kapcsolatot kereső „Egyetemes Béke Szövetsége”, „Békeház”, „Tettrekész Adományvonal”, „Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért” és „a Béke nemzetközi nagykövete” intézmények hátterében az Egyesítő Egyház nevű nemzetközi vallási szervezet áll.
Arra kérjük gyülekezeteinket és intézményeinket, hogy e szervezetekkel ne működjenek együtt, rendezvényeiknek ne adjanak helyet és velük közös jótékonysági akciókban ne vegyenek részt. Nyomatékosan kérjük a lelkészkollegákat, hogy evangélikus lelkészi minőségben és titulussal ne jelenjenek meg e szervezetek rendezvényein. Oktatási intézményeink vezetőit kérjük, hogy mindent szükséges intézkedést tegyenek meg annak érdekében, hogy a szülők által bizalommal az Evangélikus Egyházra bízott gyermekek ne kerüljenek kapcsolatba rajtunk keresztül ennek a vitatott vallási közösségnek a szervezeteivel.
Természetesen nem vitatható, hogy az egyetemes és vallásközi békére való törekvés nemes célkitűzés, s hogy ezekben a szervezetekben sok jó szándékú, akár gyanútlan ember is tevékenykedik. Ugyanakkor tény, hogy ezek a szervezetek a dél-koreai Sun Myung Moon (1920–2012) által 1954-ben alapított „A Szentlélek Társasága a Világkereszténység Egyesítéséért” (Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity) egyházi közösséghez kötődnek, mely később Egyesítő Egyház (Unification Church) néven vált ismertté és aktívvá Magyarországon is. Bár Sun Myung Moon presbiteriánus (református) hátterű autodidakta lelkipásztor volt, tanai – melyekben saját magának messiási szerepet is tulajdonított – nem egyeztethetők össze az evangélikus tanítással. Minden, nemzetközileg is elismert emberbaráti tevékenysége mellett az Egyesítő Egyház széles körben vitatott és vitatható vallásgyakorlata alapjaiban tér el egyházunk lelkiségétől, ahogy erre Dr. Szentpétery Péter, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanára már 2006-ban felhívta a figyelmet (https://zope.lutheran.hu/ujsagok/evelet/archivum/2006/30/43).
Határozottan kérjük tehát evangélikus közösségeinket, hogy diakóniai, jótékonysági és a társadalmi békét szolgáló fontos törekvéseiket egyházunk szervezeti keretében és a velünk ökumenikus közösségben lévő partnereinkkel együttműködve valósítsák meg.
 
Budapest–Győr, 2020. január 23.
Fabiny Tamás       Kondor Péter       Szemerei János
 
 
Csatolt állományok: Püspöki körlevél.pdf -
Rovat: Közlemények