Evangélikus név- és címtár - személy adatai

Dr. Fábri György


Flottás mobil: 20/614-6542
Email: gyorgy.fabri@lutheran.hu

Betöltött tisztségek:
Északi Evangélikus Egyházkerület egyházkerületi felügyelő
A Zsinat Ügyrendi Bizottsága bizottsági tag
Országos Egyházi Elnökség tag
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata zsinati tag hivatalból
Országos Presbitérium tag