Evangélikus név- és címtár - személy adatai

Dr. Hafenscher Károly


Flottás mobil: 20/989-6796
Email: hafo@lutheran.hu

Betöltött tisztségek:
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata lelkészi elnök
(Ordass Lajos) Evangélikus Oktatási Központ igazgató
Gyakorlati Teológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi docens
Zsinati Tanács tag
Jogértelmező Testület tag
Országos Presbitérium tag tanácskozási joggal