Evangélikus név- és címtár - személy adatai

Abaffy Zoltán


Vezetékes telefon: 52/431-812
Flottás mobil: 20/522-9668
Email: abaffyz@gmail.com

Betöltött tisztségek:
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata nemlelkészi elnök
Gazdasági Bizottság bizottsági tag
Zsinati Tanács tag
Országos Presbitérium tag tanácskozási joggal