Evangélikus név- és címtár - személy adatai

Mészáros Tamás


Vezetékes telefon: 22/354-208
Flottás mobil: 20/997-2935
Email: mesztam1@t-online.hu

Betöltött tisztségek:
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület egyházkerületi felügyelő
Országos Egyházi Elnökség tag
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata zsinati tag hivatalból
Országos Presbitérium tag