Evangélikus név- és címtár - intézmény adatok

A Zsinat Törvényelőkészítő BizottságaFelettes intézmény: A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata

Tisztségviselők, munkatársak:
Dr. Tengölics Márta bizottsági elnök
Adorjáni Nagy Anikó bizottsági tag
Bozorády Krisztina bizottsági tag
Csengeri Tamás bizottsági tag
Homoki Pál bizottsági tag
Hrivnák Mihály bizottsági tag
Lőrincz Csaba bizottsági tag
Szabó Szilárd bizottsági tag
Dr. Szilvásyné Peregi Eszter bizottsági tag
Szpisák Attila bizottsági tag
Tölli Balázs bizottsági tag