Mit hoz Jézus? – Adventi igehirdetés-sorozat volt Mandabokorban

Létrehozva: 2018.12.03. 13:48, frissítve: 2018.12.04. 11:42
Szöveg és hangfájlok: Garai András (garainyh.hu), fotó: Zsarnai Krisztián (mandabokor.lutheran.hu)
Mandabokor – Mivel a nyíregyházi gyülekezetben a központi adventi esti igehirdetés-sorozatot mindig advent első hetében tartják, ezért a körzetekben ettől eltérő időpontban rendezik. A mandabokori körzetben november utolsó napjaiban Zsarnai Krisztián esperes, körzeti parókus meghívására idén Monty Taylor szolgált Mit hoz Jézus? címmel. Az igehirdető négy estén át sorolta a választ, Jézus nekünk szánt ajándékait: békességet, reménységet, örömöt és szeretetet.

A mandabokori többfunkciós közösségi házban az elkészülte óta minden adventkor felcsendül a jó hír: Jön Jézus! A gyermekek karácsony előtt izgatottan várják, mit hoz a „Jézuska”. Istenünk minden ember számára készített legnagyobb ajándéka a testté lett Ige, akiben elnyerhetjük ezeket az örök érvényű kincseket is: a békességet, reménységet, örömöt és szeretetet. Mivel Monty Taylor, a Szabad Evangéliumi Gyülekezet lelkipásztora és a (keresztyén karácsonyi könyvvásárt is szervező) Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány (KIA) felelős kiadója előzetes engedélyével közreadhatjuk a négy igehirdetés teljes hanganyagát, itt csupán néhány kulcsmondatot idézünk fel előzetes adventi örömhírként. 

Jézus békességet hoz

Már az Ószövetség evangélistája kijelentette, hogy az eljövendő Messiás a Békesség Fejedelme lesz (Ézs 9,5). A keresztyén élet az Istenben való hittel indul: ő megbocsát, és egy új életet ad nekünk. Isten olyan belső békességgel ajándékoz meg, melyet a külső körülmények sem vehetnek el tőlünk. Isten békessége megőrzi szívünket és gondolatainkat Jézusban! De nekünk is béketeremtőknek kell lennünk e világban s a személyes kapcsolatainkban is.

Jézus reménységet hoz

A „síró próféta” ebben talál reménységet: jó, és szeret az Úr, nagy a hűsége, nem fogyott el irgalma (JSir 3,20–25). A mi reménységünk alapja is csak Istennek a Szentírásban adott kijelentései, ígéretei lehetek. Ő nem romlást tervez, hanem reményteljes jövőt ad nekünk! S nemcsak elkezdte a gyermekei életében a jó munkát, hanem el is végzi azt a Krisztus napjára. Velünk van az Úr, ezért nem félünk! S ez a végső reménységünk: mi örökké fogunk élni vele a mennyben!

Jézus örömöt hoz

A gazdag ifjú nagyon elszomorodott Jézusnak a követésére hívó szavát és feltételeit hallva (Lk 18,18–23), mert igen gazdag volt, de nem lelki kincsekben! De mi a legfontosabb, s ki az Úr a mi életünkben? Ha nem Jézus, mi is szomorúan fogunk továbbmenni! Az ébredés a hívők között kezdődik, akik odaadják magukat az Úrnak, és ez az öröm forrása! Ám a bűneink elválasztanak Istentől, de ha megvalljuk őket, Isten hűséges, és megbocsát. Így leszünk használható eszközök az ő kezében, és a megszentelődés útján járva jó gyümölcsöket teremhetünk – így lesz teljessé a mi örömünk! 

Jézus szeretetet hoz

A mandabokori imaház oltára felett ez a két szó olvasható: Isten szeretet. A pogányok apostola szerint Isten abban mutatta meg a maga szeretetét irántunk, hogy a Fiát keresztre adta értünk (Róm 5,6–11). Jézus két példázata segít megértenünk ezt a szeretetet. A tékozló fiút a tékozló szeretetű atya visszavárta és visszafogadta, és ezt ma is megteszi minden méltatlanságát és bűnét bevalló gyermekével! Az irgalmas samaritánus tette pedig isten- és emberszeretetre indítja a mai tanítványokat is. Jézus új parancsolatát ismerjük, de vajon az irgalmas szeretet tettei jellemzik-e életünket?  

Az adventi sorozat úrvacsoravétellel és Zsarnainé Urbán Nóra szólóénekével zárult, s ennek az adventi örömhírnek az utolsó sorai tovább zenghetnek a résztvevők szívében: „De azt tudom, hogy angyalének ujjong, / Megváltott lelkek hangja zengi őt, / Az ég a földnek, föld az égnek mondja: / végre király ő, a világ Megváltója!”