Holland–magyar istentiszteleteket tartanak Cegléden

Létrehozva: 2018.12.18. 09:59, frissítve: 2018.12.18. 23:00
Szöveg: Bihari Beáta
Cegléd – Cegléden és környékén jelentős számban laknak holland családok. Befogadó gyülekezetként szeretnénk számukra is lehetővé tenni, hogy saját anyanyelvükön gyakorolhassák hitüket, és ezáltal is jobban be tudjanak kapcsolódni a helyi társadalomba. A ceglédi Halleluja ökumenikus énekkarnak is van már holland tagja, így elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy itt élő holland testvéreinkkel (egyelőre) havi egy alkalommal közös istentiszteletet tartsunk.

Elsőre nem is gondoltuk, hogy mekkora fába vágtuk a fejszénk. A teendők listája nem túl terjedelmesnek, de annál időigényesebbnek bizonyult. Először a Facebook- és e-mail-üzenetek segítségével felmértük az igényt, hogy hányan vennének részt a december 9-én délután 4-kor tartandó istentiszteleten. Elkészült a digitális poszter is, mely lelkészünk, Szlaukó Orsolya keze munkája. A nyelvi nehézségek leküzdésére jelen beszámoló írója segédkezett holland tolmácsként.  

A liturgia, valamint az igehirdetés természetesen az adventi időszakot követte. A felkészülés során kiderült, hogy nem egyszerű énekeket találni, mert a magyar és holland énekeskönyv sorrendben, tartalmilag és dallamban is kevés átfedést mutat. Ezt az akadályt sikeresen leküzdöttük, már „csak” a prédikáció maradt hátra. A jelenések könyvének második fejezete és az Efezusiakhoz írt levél szolgált alapul a bűnbánati és böjti időszakról szóló igehirdetésnek. Az adventi szimbólumok, a családi szokások fontossága hagyományainkban vezérfonalat adnak számunkra, melyet fontos továbbadnunk. Szemléltetőeszközként ppt-formátumban kivetítettük mindezt az igehirdetés alatt. Az énekek és imák mindkét nyelven elhangzottak, és természetesen első alkalmunk záróéneke az „Erős vár…” volt.

A húsz megjelent holland, illetve magyar ajkú testvér istentisztelet után egy csésze kávé és holland vajassütemény mellett beszélgetett, ismerkedett egymással.  A visszajelzés nagyon pozitív volt, januárban folytatjuk a kezdeményezést.

Nederlands-Hongaars kerkdienst

In Cegléd en omgeving wonen er tegenwoordig veel Nederlanders. Wij als verwelkomend gemeente willen het mogelijk maken voor Nederlanders om kerkdiensten te kunnen bijwonen in eigen taal, en zo meer toegang te kunnen vinden tot de Hongaarse samenleving. De Halleluja oecumenisch koor in Cegléd heeft al een Nederlandse lid, en al met al achtten wij de tijd rijp om een keer per maand een tweetalig Nederlands-Hongaars kerkdienst te houden samen met onze Nederlandse broeders en zusters.

Het was makkelijker gezegd dan gedaan. Onze doe lijst was niet zozeer lang maar eerder een zware opgave. Allereerst hebben wij met de hulp van Facebook en emails een enquête gehouden om de interesse te meten voor een tweetalig kerkdienst op 9 december om 16 uur. Een digitale poster is gemaakt door onze predikante, Orsolya Szlaukó. De taak van vertaal/tolk is door ondertekende vervuld.

De liturgie van de dienst was in overeenstemming met het Leesrooster, we zijn in Adventstijd. Tijdens de voorbereidingen op de kerkdienst zijn wij erachter gekomen dat er weinig overeenkomsten zijn tussen de liedboeken wat volgorde, inhoud en melodie betreft, en na veel zoeken is het gelukt dit probleem op te lossen. 

Na deze hindernis konden we ons aandacht aan de preek besteden. Openbaringen 2, de brief aan Efese was de basis van de kerkdienst in deze bezinning- en vastentijd. De symbolen van het Advent, het belang van de familiegewoonten zijn leidraden in onze tradities, en het is van groot belang deze aan de komende generaties door te geven. Met de hulp van een PPT presentatie zijn deze uitgebeeld geweest tijdens de preek. Zingen en bidden klonk in beide talen, en onze slotlied van de eerste tweetalige kerkdienst was uiteraard: Een vaste burcht  is onze God.

De 20 aanwezige Nederlandse en Hongaarse broeders en zusters hebben na afloop de gelegenheid gehad om, voorzien met een kopje koffie en een stukje boterkoek, bij te praten, kennis te maken met elkaar. De reacties waren positief, en we gaan door met onze initiatief, volgende kerkdienst is gepland in januari.