Egy test, egy lélek, egy reménység – döntés született a 2023-as LVSZ nagygyűlés mottójáról

Létrehozva: 2020.06.18. 15:00, frissítve: 2020.06.18. 14:59
Forrás: Lutheránus Világszövetség, fordította: Balicza Klára, fotó: LWF/Johanan Celine Valeriano,
A járványhelyzet miatt kivételes formában ülésezett idén a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) vezető testülete. A Tanács helyett az alelnökökből és bizottsági elnökökből álló Végrehajtó Bizottság (EC) tartott online tanácskozást június 10–16. között. Döntés született többek között a következő LVSZ nagygyűlés mottójáról is.

Ahogy Dr. Fabiny Tamás, a nagygyűlés-előkészítő bizottság elnöke bejelentette, a 2023-ban Krakkóban megrendezendő találkozó témája „Egy test, egy lélek, egy reménység” lesz. A mottó Pál apostolnak az efezusiakhoz írott levelére utal, ahol így olvassuk: „Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is” (Ef 4,4).

Az előkészítő bizottság megjegyezte, hogy a téma – amely az egységet elhívásként fogalmazza meg – mély bibliai gyökerekkel rendelkezik. Magába foglalja a szolidaritást, a kölcsönösséget és az együttműködést, valamint hangsúlyozza a sokféleség ellenére megvalósuló egységet. Fontos, hogy megnyilvánul benne a Krisztusból fakadó remény üzenete, amelynek napjainkban különösen nagy jelentősége van. Végül a bizottság azt is kiemelte, hogy a mottó utal a Szentlélekre, és ezzel egyértelműen kapcsolódik a Szentlélek egyházban végzett munkájáról jelenleg is folyó teológiai és ökumenikus párbeszédekre.

Az LVSZ elnöke, Dr Panti Filibus Musa érsek szerint a mottó megerősíti, hogy a világban érezhető szétaprózódás ellenére az evangélikusok továbbra is a reményre és az egységre törekszenek a Szentlélek segítségével. „Meg vagyunk győződve arról, hogy közösségünk és összetartásunk az az erő, amely megtart bennünket a mai világban” – mondta.

Az EC arról is határozott, hogy a nagygyűlés élete három szempont köré szerveződik majd: a közösség közös, körülményeken és kultúrákon átívelő hitének ünneplése; együtt gondolkodás és egymás kölcsönös gazdagítása; az LVSZ alkotmánya által a nagygyűlésre ruházott döntéshozói feladatok ellátása. Ezen túl kifejezett cél az is, hogy a tagegyházak megismerjék a kisebbségben élő evangélikus egyházak helyzetét és tanuljanak abból.

Az 1984-es budapesti nagygyűlés után a 2023-as krakkói lesz a második olyan találkozó, amelynek a szervezet kelet-közép-európai régiója ad otthont.

Az EC elfogadta az előkészítő-bizottság arra vonatkozó javaslatát is, hogy a következő nagygyűlés legyen kisebb a 2017-es namíbiai találkozónál. Ezt a COVID-19 járvány hatásain túl indokolja az LVSZ azon törekvése is, hogy csökkenjen a nagygyűlések ökológiai lábnyoma. Így a krakkói nagygyűlésen kb. 350 delegált vehet majd részt (egyházanként taglétszámtól függően min. 1 és max. 7 küldött). Ugyanakkor az egyházak és a régiók képviselete kiegyensúlyozott marad, és az eddigi – nőkre, férfiakra és fiatalokra vonatkozó – kvóták sem változnak.