3

Fabiny Tamás prédikációja Zsigmondy Árpád temetésén

„A bölcsesség kezdete az ÚR félelme” (Péld 9,10) Az egykori fasori diák naponta találkozott ezzel az igével, hiszen ez az ige a gimnázium jelmondata.
Bővebben

„Könyörgés külső és belső békéért”

Ma emlékezünk meg Beethoven születésének 250. évfordulójáról. Mély hite – bár nélkülözte a formális elemeket – meghatározta őt egész életében. “Isten közelebb van hozzám, mint más művészekhez, és félelem nélkül kötődöm hozzá” – írja egy helyen.
Bővebben

„Veni, veni Emmanuel…”

„Veni, veni Emmanuel…” – ádvent idején gyakran énekeljük ezt a 12. századi latin himnuszt. Az Immánuel-jövendölés Ézsiás prófétánál és az Újszövetségben teljesedik be.
Bővebben

Keresztény Szigetek

Május utolsó szombatján igazi családi programnak adott otthont a Margitsziget északi része. Az ÉrtékMegőrző (ÉrMe) Hálózat és a Keresztény Értelmiségiek Szövetség (KÉSZ) által szervezett Keresztény Sziget egyszerre kínált kellemes szabadtéri együttlétet, játékokat és gondolatébresztő kerekasztal-beszélgetéseket. (Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam, 23-24. számában jelent meg, 2018. június 17.)
Bővebben

Látogatóban fogadott gyermekünknél

„…akik Mezopotámiában laknak…” (Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam, 23-24. számában jelent meg, 2018. június 17.)
Bővebben

Ki a kereszt teológusa?

...Itt tesz határozott különbséget a dicsőség teológusának és a kereszt teológusának a szemléte között. A 21. tételben így fogalmaz Luther: „A dicsőség teológusa a rosszat jónak, a jót rossznak mondja, a kereszt teológusa azt mondja, ami a valóság.” (Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam, 17-18. számában jelent meg, 2018. május 6-án)
Bővebben

500 év botránya: a kereszt

Ma, 2018. április 26-án igazi botrányt, ráadásul az egyházat érintő világbotrányt kell az olvasóval megosztanom. Ne gondoljon senki anyagi vagy erkölcsi visszaélésekre, vagy valamilyen pikáns politikai tartalomra. A kereszt botrányáról szeretnék szólni, napra pontosan 500 évvel azt követően, hogy Luther feltette a kérdést: ki a kereszt teológusa. (Forrás:kotoszo.blog.hu)
Bővebben

Jetró, a presbiterjelölő

Az Evangélikus Életnek ez a tematikus száma a presbiteri szolgálatot helyezi középpontba. Ezzel is szeretnénk minden régi és új szolgálót személyesen is megszólítani. Amikor azt kérjük, hogy fogadják szeretettel ezt a lapszámot, akkor azzal a nem titkolt reménnyel is vagyunk, hogy minden szolgálattevő rendszeres olvasója lesz az Evangélikus Életnek. (Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam 13-14. számában jelent meg, 2018. április 8-án.)
Bővebben

Fabiny Tamás: Nekem is van egy álmom! - Ötven éve gyilkolták meg Martin Luther Kinget

Sokan és sokat idézik a Nobel-békedíjas baptista lelkész beszédét, amely 1963 őszén hangzott el az amerikai fővárosban. A Capitoliumon negyedmillió ember – feketék és polgárjogi törekvéseikkel rokonszenvező fehérek sokasága – hallgatta a lelkipásztor átszellemült szavait: „I have a dream...” – Van egy álmom… Lincoln elnök hatalmas szobránál a később meggyilkolt King tiszteletes arról szólt, hogy a Függetlenségi Nyilatkozat nagyszerű szavaival annak idején az ország minden lakosa számára egy kötelezvényt állítottak ki. Kiderült azonban, hogy Amerika a feketéknek hamis csekket állított ki, mert számukra a tételek fedezet nélkülinek bizonyultak. Martin Luther King nem volt hajlandó elhinni, hogy csődbe jutott az igazság bankja, ezért hát elmentek Washingtonba, hogy „beváltsák a csekket”. (Forrás:kotoszo.blog.hu)
Bővebben

Középen

Valóban hitetlen Tamás ő? Nevezzük inkább kételkedőnek. Aki nem képes azonnal és minden további nélkül hinni. Aki tapintható, empirikus bizonyítékokat keres. De Jézus nem hagyja magára kételkedő tanítványát sem. Nyolc nap múltán neki is megjelenik, és az ő különleges igényét teljesítve ezt mondja neki: „Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra!” (Jn 20,27a). (Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam, 11-12. számában jelent meg, 2018. március 25-én)
Bővebben

Tóbiás keresi a helyét

Március első hetében hazaérkezett Afrikából Tóbiás, a fekete gólya. A maga tizenkilenc évével ő az egyik legöregebb ebből az értékes fajtából. Nyári rezidenciája Gemencben található, ahol általában augusztusig tartózkodik, amikor majd ismét útra kel. A fészekkamerának köszönhetően interneten követni lehetett, miként érkezett haza a hosszú repülésről. Bölcs családfőként megelőzte társát: Sára általában március közepén érkezik. Amilyen büszke magyar gólyák ők, a március 15-ei nemzeti ünnepet nyilván már itthon és közösen szeretik ünnepelni, saját fészkükben. (Elhangzott 2018. március 18-án a Kossuth Rádióban.)
Bővebben

Gyorskorcsolya

Pál apostol így ír az 1. korinthusi levél 9. részében: „Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek” (9,24). (Elhangzott a Kossuth Rádió Lélektől lélekig című műsorában)
Bővebben

Szomjat oltó vizedet add!

Hetek óta foglalkoztat Útmutatónk évi igéje: „Én adok majd a szomjazónak az élet vízének forrásából ingyen” (Jel 21,6) Világunkban 850 millió ember nem jut tiszta vízhez. Húsz másodpercenként szomjan hal egy gyermek. Az elsivatagosodás egyre nagyobb mértéket ölt. Prognózisok szerint a „kék arany” lesz a Föld egyik legértékesebb nyersanyaga. (Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam, 5-6. számában jelent meg, 2018. február 4-én)
Bővebben

Mit jelent számodra az ökumené?

Az ökumené reformációját... Dialógus, diapraxis, de leginkább imádságot... Szolidáris ökumenét... A mártírok ökumenéjét. (Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam 3-4. számában jelent meg, 2018. január 28-án.)
Bővebben

Év végi leltár

Egyházunk reformációi emlékbizottságának elnökeként egy eseményekben – és reménység szerint áldásokban – gazdag esztendő végén készíthetek amolyan év végi leltárt, némileg kitekintést téve az elmúlt nyolc évre, amelyben elkötelezett munkatársakkal tehettük a dolgunkat. Nekik ezúton is köszönetet mondok. Ezen a helyen elsősorban az egyházi bizottság által szervezett munkát összegzem. (Evangélikus Élet magazin 82. évfolyam, 51-52. számában jelent meg, 2017. december 31-én)
Bővebben

Amíg időnk van...

...Van aztán a kairosz, ami viszont az Isten által rendelt idő Ez az alkalom, amit megragadhatunk, az esély, amivel élhetünk. Ennek mértékegysége nem a perc vagy az óra, hanem a kegyelem és az irgalom... (Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság, 2017. december 31.)
Bővebben

Vér a pásztorsubán - Jn 10,30-39

...Ugyanakkor János evangéliumának ez a 10. fejezetét nem csupán az ilyen teológiai viták teszik különlegessé, hanem az a szépség is, ahogy Jézus önmagát jó pásztornak nevezi (10,11). Ez nem valami bukolikus ábrázolás, hanem véres valóság: a jó pásztor életét adja a juhokért... (Evangélikus Élet magazin 82. évfolyam 49-50. számában jelent meg, 2017. december 17-én.)
Bővebben

Október 32.

1517. október 31-én Luther a következő levelet írta a wittenbergi egyetem az évi rektorának, Balthasar Fabriciusnak, valamint rendfőnökének, Johannes Staupitznak: (Evangélikus Élet magazin 82. évfolyam, 45-46. számában jelent meg, 2017. november 19-én.)
Bővebben

Zaklatás

Száz megjelent kommentár után nem szeretnék egy százegyedikkel előállni, teológusként viszont rá kell világítanom arra, mit is mond a Szentírás a szexuális zaklatásról. Ez a kevésbé ismert nézőpont talán segít a dolgok mélyebb megértésében. (Elhangzott 2017. november 19-én a Lélektől lélekig c. rádióműsorban)
Bővebben

A reformáció asztala

Holnapután, október 31-én ünnepeljük a reformáció kezdetének 500. évfordulóját. Luther Márton reformátorrá formálódását elsősorban a wittenbergi templomban tartott igehirdetései, valamint egyetemi előadásai szolgálták. A szószék és a katedra mellett harmadikként az asztalt jelölhetjük meg emblematikus tárgyként. (Elhangzott 2017. október 29-én a Lélektől lélekig c. rádióműsorban)
Bővebben

Oldalak