3

Az ökumené reformációja

Urunk ajándékaként élem meg, hogy életemben úgy másfél évtizedenként különleges jelentősége van a Lutheránus Világszövetségnek. 1984-ben segédlelkészként ott lehettem a budapesti nagygyűlésen. Átéltem a találkozó minden örömét és kínját, az egyik esti áhítaton igehirdetéssel szolgáltam a Budapest Sportcsarnokban, valamint a nemzetközi előkészítő csapat tagjaként egyik szervezője voltam az ifjúsági találkozónak. 1999. október 31-én pedig a Duna Tv szerkesztő-riportereként jelen lehettem Augsburgban, ahol a Vatikán és az LVSZ képviselői aláírták a megigazulásról szóló közös nyilatkozatot. Az „Egyedül kegyelemből…” című műsorban a kiemelkedő jelentőségű alkalom minden jelentősebb szereplőjét megszólaltathattam. Augsburgban nem kevesebb történt, mint a két egyház egymást kiátkozó formuláinak érvénytelenítése. (Evangélikus Élet 81. évf. 45. sz. 2016 november 13.)
Bővebben

Lund

... Munib Younan jeruzsálemi püspök, a Lutheránus Világszövetség elnöke immár kamerák és mikrofonok nélkül ezt kérdezte Ferenc pápától: What’s next?” Vagyis hogy mi legyen a következő lépés. I don’t know. I’m not the Holy Spirit. Nem tudom, nem én vagyok a Szentlélek.” – válaszolta Ferenc pápa...
Bővebben

Meg akartunk próbálni valami mást

Régi fényképek kerültek kezembe 1980-ból, Szeverényi János fotói. Teológushallgatóként Max Frisch svájci író Andorra című drámáját adtuk elő. Soha azelőtt nem rendeztem színdarabot, de olyan lelkesedés fűtött minket, hogy szinte szárnyaltunk.
Bővebben

Irgalom és vigasztalás

Rembrandt A tékozló fiú hazatérése című festménye hozzájárulhat 2016 igéje mélyebb rétegeinek megértéséhez. Ebben Isten ezt mondja: „Ahogy az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket” (Ézs 66,13). (Evangélikus Élet - Égtájoló 2016.01.10.)
Bővebben

Fabiny Tamás igehirdetése a Budavárban

Fabiny Tamás 2016.10.16 -án elhangzott igehirdetése a budavári evangélikus gyülekezetben Jn 4,46-54 alapján.
Bővebben

Próféta a saját hazájában? – Beszélgetés Bereményi Gézával

Budapest – A Hegyvidéki Önkormányzat, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete és a MOMkult közös szervezésében került sor a Próféta a saját hazájában? című sorozat évadnyitó alkalmára, ahol Bereményi Géza volt Fabiny Tamás evangélikus püspök és Illisz L. László, az Evangélikus Információs Szolgálat igazgatójának beszélgetőpartnere.
Bővebben

Halálra szántak, mégis élünk! – Soós Viktor Attila előadása a Budavári Evangélikus Szabadegyetemen

Budapest – A keresztény egyházak az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt azt tették, ami a dolguk: a fegyveres harc helyett az emberek lelkével törődtek, s arra törekedtek, hogy minél kevesebb erőszak árán érje el célját a felkelés. És mindezért utóbb az egyházaknak keményen kellett szenvedniük. Nagyjából így foglalható össze a Budavári Evangélikus Szabadegyetem legutóbbi, az egyházak ’56-os szerepvállalásáról szóló előadásának legfőbb üzenete.
Bővebben

Fabiny Tamás igehirdetése - 2016.10.23. - Dunakeszi - Mt 18,21-35

2016.10.23. - Dunakeszi - Fabiny Tamás - Mt 18,21-35
Bővebben

A reformáció hazájában

Az elmúlt hónapokban egyházunk külkapcsolatokért is felelős püspökeként, valamint a Lutheránus Világszövetség alelnökeként négy különböző németországi meghívásnak kellett eleget tennem. Lényegében csak távirati stílusban idézem fel az eseményeket. (Evangélikus Élet magazin 81. évfolyam, 41. számában jelent meg, 2016. október 16-án.)
Bővebben

Lélektől lélekig

Az MR1 Kossuth Rádió Vasárnapi Újság műsorában, 7 óra előtt pár perccel, hétről hétre szót kapnak keresztyén egyházak püspökei (római katolikus, református, evangélikus, görög katolikus) a Lélektől lélekig című rovatában. A Magyarországi Evangélikus Egyházat dr. Fabiny Tamás püspök képviseli. Az alábbi rovat a 2008 óta elhangzott igei gondolatokat tartalmazza.
Bővebben

Látás

A rádióban is rendszeresen hallhatjuk a szlogent: „Október a látás hónapja”... ezzel együtt évek óta igyekszünk bejáratni ezt a mondatot is: „Október a reformáció hónapja.” Kossuth Rádió Vasárnapi Újság - Lélektől lélekig, 2016. október 9.
Bővebben

A paralimpia margójára

Jézus számára sincs értéktelen élet. Ő senkit nem dob el. Ő nem azért szeret valakit, mert az értékes, hanem éppen azzal tesz valakit értékessé, hogy szereti őt.... Ma ezt azért hangsúlyozom ma ennyire, mert ezekben a napokban zajlik Rióban a paralimpia. (Kossuth Rádió Vasárnapi Újság - Lélektől lélekig, 2016. szeptember 11.)
Bővebben

Magyar és német evangélikusok a kitelepítés viharában – Tóth Ágnes előadása a Budavári Evangélikus Szabadegyetemen

Budapest – Ötödik évfolyamához érkezett idén a Budavári Evangélikus Szabadegyetem, amelynek szezonnyitó előadását Tóth Ágnes történész, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének tudományos munkatársa tartotta, 2016. szeptember 5-én. A téma kivételesen érdekesnek ígérkezett: a Magyarországon élő német kisebbség kitelepítése és a Magyarországi Evangélikus Egyház fellépése a jogsértések ellen.
Bővebben

Isten igéje nincs megbilincselve

...Ha nem volt nyomtatott Bibliájuk, akkor azokról a lapokról, amiket kézzel másoltak. Aztán imádkoztak. Majd énekeltek. Majd valaki ismét prédikált. És újra énekeltek. Templomuk nem volt a városban. Háznál nem akartak találkozni, nehogy feljelentsék őket a szomszédok. Hetente összejöttek itt, akkor is, ha nem volt halott...
Bővebben

Földrózsa - Visszatekintés két fesztiválra

Egyetlen hónapon belül két jelentős eseményt is szervezett egyházunk. Előbb Budapesten, a Tüskecsarnok adott otthont A föld sója című nemzetközi találkozónak, majd a Mátrában került sor az immár hagyományosnak mondható Szélrózsa ifjúsági fesztiválra. Sok hasonlóság volt e két eseményben. Egyaránt sok száz, sőt több ezer embert mozgattak meg. Célja volt mindkét eseménynek, hogy az egyház lépjen ki a templom falai közül. (Evangélikus Élet magazin 81. évfolyam, 33. számában jelent meg, 2016. augusztus 21-én)
Bővebben

„Légy irgalmas…”

Mi, evangélikusok sem I. Istvánnak, hanem Szent Istvánnak nevezzük őt. Ő a mienk is...
Bővebben

Áldás Rióban

A feltámadott Jézus, az őt megjelenítő szoborban, kitárja karját, és megáldja Rio de Janeirót. A győztest és a vesztest egyaránt megáldja. Mert azt szeretné, ha valaki a legnagyobb sportolói sikerét se önmagának tulajdonítsa, hanem a gondviselés Istenének... (Kossuth Rádió Vasárnapi Újság - Lélektől-lélekig 2016. augusztus 14.)
Bővebben

Mi lennénk a föld sója?

Július 7-én, csütörtökön este 7-kor ökumenikus istentisztelettel veszi kezdetét a Közép-Európai Keresztény Találkozó Budapesten, a Tüskecsarnokban. A négyezer résztvevőt megmozgató rendezvény mottója Jézusnak a Hegyi beszédben megőrzött szava: „Ti vagytok a föld sója”. Ő ezzel az egyház életet és ízt adó, valamint a romlástól megőrző szolgálatára utal, amelyet gyakran kisebbségi helyzetben kell betöltenünk. A következő talán rendhagyó elmélkedéssel, egy elképzelt monológgal azt próbálom kifejezésre juttatni, hogy Jézus szavainak megértése és akaratának teljesítése korántsem olyan könnyű, ám nem lehetetlen feladat.
Bővebben

Több mennyet a földön

Ingeborg Midttomme püspök stílusosan norvég mintás pulóvert visel, hátán nagy betűkkel az egyház jelmondata olvasható: „Meir himmel på jorda”, vagyis "Több mennyet a földön..." (Evangélikus Élet magazin 81. évfolyam, 25. számában jelent meg, 2016. június 26-án.)
Bővebben

Egymásnak létrafokai lehetnénk

Tegnap, az áldatlan emlékű trianoni békediktátum évfordulóján ünnepeltük a nemzeti összetartozás napját. Mit is jelent az egymásrautaltság és az összetartozás? Gyakran idézzük Tompa Mihály A gólyához című versének fájdalmas kiáltását: „A bujdosókkal ha találkozol: / Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk, / Mint oldott kéve, széthull nemzetünk…!”
Bővebben

Csak az egyházat, vagy a világot is?

Isten országába előzetes engedélyt kell szerezni? Regisztrálni kell? Oda csak kötelező alkalmassági vizsga után lehet bejutni? Nem, az evangéliumban nem ezt olvassuk. Hanem így szól az ige: „Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hisz aki hisz őbenne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Bővebben

Istentiszteleti megemlékezés Görgei Arthur halálának 100. évfordulóján

„Mi nem ítélni akarunk, csak megállapítani, hogy Görgey kivételes tehetségekkel és nagy jellembeli erőkkel volt felruházva. Hős volt nem csak a csatákban, hanem a súlyos megítélések elviselésében is. Most már megpihent. Legyen álma csendes, legyen ítélete Istennél üdvösséges, embereknél emberséges.”
Bővebben

Nikodémus találkozása a „három-az egyben” és az „egy-a-háromban” Istennel

Az egyházi naptárban ma Szentháromság ünnepe van. A vasárnap evangéliumának középpontjában Nikodémus áll, aki csak éjszaka mer Jézushoz menni. De beszélgetni akar vele, útbaigazítást vár tőle.
Bővebben

Békévé oldó emlékezés

"...Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának.” (Préd 3,2.4-5) Az elmúlt napokban vendégként a nyugati határszélen szolgáltam, ahol a németek kitelepítésének 70. évfordulójáról emlékeztünk meg. (Evangélikus Élet magazin 81. évfolyam, 17. számában jelent meg, 2016. május 1-én.)
Bővebben

Német kitelepítés

"...Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának.” (Préd 3,2.4-5) Az elmúlt napokban elemi erővel éltem át ezeknek a bibliai igéknek az igazát. Ágfalván és Sopronbánfalván emlékeztünk meg a németek kitelepítésének 70. évfordulójáról.
Bővebben

Húsvét

Egyszer csak ezeket a szavakat hallotta a feltámadott Jézustól: „Ne félj! ... Újabb évszázadok, sőt ezredévek után változatlanul szükségünk van a feltámadott Jézus szavára: „Ne féljetek!”
Bővebben

A pápa bocsánatkérése

A héten Ferenc, „a meglepetések pápája” egyháza nevében bocsánatot kért azért a magatartásért, amit egyháza más keresztények ellen a múltban tanúsított... (Kossuth Rádió Vasárnapi Újság - Lélektől lélekig, 2016. február 1.)
Bővebben

Vigasztalás

A bibliaolvasó Útmutatót a világ 61 nyelvén olvassák valamennyi kontinensen. Ennek alapján az élő Isten 2016 vezérigéjeként Ézsaiás könyve 66. részének 13. verse szerint szólítja meg az olvasót: „Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket.” (Kossuth Rádió Vasárnapi Újság - Lélektől lélekig, 2016. január. 3.)
Bővebben

Oldalak