Lelkészakadémia programjai 2017-ben

Létrehozva: 2017.02.13. 12:49, frissítve: 2018.10.29. 14:42
Kihirdetésre kerültek 2017-es évre megtervezett lelkészakadémiai kurzusok, melyeket szeretettel ajánlanak a lelkésztestvérek figyelmébe.

Nagy szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a 2017-es évre megtervezett lelkészakadémiai kurzusokat. Az Akadémia választmányának egyetértésével igyekeztünk olyan programot összeállítani, hogy  mindenki találjon benne olyat, mely épülésére szolgálhat. 

Az idei jubileumi évben talán a megszokottnál is több feladattal kell megbirkóznunk, ehhez azonban még több töltekezésre van szükségünk. 
Reménységünk szerint a kurzusok egyszerre fogják szolgálni a teológiai továbbképzés lehetőségét, a spirituális elmélyülést és a közös tanulás örömét.

Az előző év tapasztalata alapján bátorítalak benneteket, hogy már jó előre jelentkezzetek a kurzusokra, hogy szándékotokat egyéb elfoglaltságok ne tudják a későbbiekben felülírni. A kurzusok ebben az évben is vasárnap estével kezdődnek és szerda délben fejeződnek be. 

Különösen kérjük azon lelkészek jelentkezését, akik az elmúlt években nem voltak Lelkészakadémiai kurzuson és nem tettek eleget törvényi kötelezettségeiknek!

 

Legyen Isten áldása a közös tanulásunkon!

Dr. Joób Máté

a Lelkészakadémia vezetője

 

A Lelkészakadémia programjai:

Próbaidő élesben – ordinálva de még nem beiktatva. A beosztott lelkészi évek kihívásai és lehetőségeit

Révfülöp, 2017. március 26-29

Szabóné Mátrai Mariann, Dr. Joób Máté

Az év első kurzusára azokat a lelkészeket hívjuk, akik még nem tették le a parókusi alkalmassági vizsgát, vagy akik közvetlen a vizsga után végzik lelkészi szolgálatukat. A kurzus során szeretnénk közösen átbeszélni mindazokat a kérdéseket, amelyek kifejezetten erre a szolgálati időszakra jellemzőek.

            A lelkészi szolgálat első éveinek egyik legizgalmasabb kihívása, hogy megteremtsük azokat a külső kereteket és előmozdítsuk azt a belső nyitottságot, amelyben késszé válunk a folyamatos változásra és fejlődésre Isten-kapcsolatunkban és gyülekezeti szolgálatunkban. Ennek az időszaknak másik izgalmas feladata, hogy felismerjük azokat a személyes karizmákat, amelyekkel a saját szolgálatunkat tudjuk egyedivé és színessé tenni. Ezekben az első években persze olyan nyugtalanító kérdésekkel is találkozhatunk, amelyek hosszú távon is megnehezítik a szolgálatunkat. Ezen kérdésekkel történő őszinte találkozásra is lehetőséget kínál a kurzus.

Jelentkezési határidő: 2017. március 16.

 

 

Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra” A keresztség teológiája – spiritualitása

Révfülöp, 2017. április 23-26.

Dr. Szabó Lajos, Dr. Fazakas Sándor

A kurzus során a keresztség rendszeres teológiai és etikai vonatkozásainak tisztázásával indítunk a reformátorok vonatkozó tanításának felelevenítése kapcsán. A keresztség szentségének ekkléziológiai aspektusai (pl. egyháztagság kérdése), valamint ökumenikus vonatkozásai nem kerülhetik el figyelmünket (pl. keresztség kölcsönös elfogadása, újrakeresztelkedés problémája, legújabb ökumenikus konszenzuskeresés stb.). Gyülekezetpedagógiai, gyülekezetvezetési, liturgiai és egyházfegyelemi szempontokon túl sor kerül keresztelési áldások, elmélkedések, meditációk, imádságok bemutatására, teológiai és spirituális tartalmuk bemutatására és gyakorlati alkalmazhatóságuk keresésére. Ezen ismeretek birtokában nemcsak jobban megérthetjük keresztelési gyakorlatunkat, hagyományainkat, de bizonyos kérdések átértékelésre is kerülhetnek, amelyek birtokában bátrabban lehet élni a szentségben rejlő teológiai-etikai és lelki-spirituális lehetőségekkel a gyakorlati lelkészi szolgálat során.

Jelentkezési határidő: 2017. április 10.

 

 

Nagy utazás kis lépésekkel – a közös meditatív sétáról mint lelkigyakorlatos formáról

Révfülöp, 2017. október 15-18

Eva Katarina Agestan, Fredrik Olofsson (Svédország)

A kurzust tolmácsolás segítségével magyar nyelven tartjuk!

Személyes lelki életünk elmélyülése számára fontos, hogy a biztonságot adó, jól bevált elcsendesedési formák mellett néha újakkal is találkozzunk. Az egyház 2000 éves hagyományának és a reformáció örökségének találkozási pontjai izgalmas kapukat nyitnak meg a lelki élet egyéni és közösségi formáinak gyakorlására. A svédországi Vadstenában 20 éve gyakorolják és a megélt tapasztalatok figyelembevételével fejlesztik tovább azt a lelkigyakorlatos formát, amely a közös találkozási pontokra építve kíván olyan keretet nyújtani, amelyben megtapasztalhatóvá válik az úton levés ajándéka. Sokszor egy csendes sétában átélhetővé válik az egész életutunk, és megtapasztalhatóvá válhat, hogy nem nem vagyunk egyedül. Velünk van a Vándor maga is.

            A kurzus során lehetőség nyílik a gyakorlatban is kipróbálni a közös meditatív séta formáját, amelyre aztán együttesen reflektálhatunk a megélt tapasztalatok alapján. A kurzus egyszerre kíván lehetőséget biztosítani a személyes lelki elmélyülésre, és olyan tapasztalatok átélésére, amelyek akár átültethetők a gyülekezeti szolgálatba.          

Jelentkezési határidő: 2017. október 2.

 

 

A szembenállástól a közösségig

Révfülöp, 2017. november 19-22.

Dr. Fabiny Tamás, meghívott ökumenikus előadók

A kurzus a 2016 elején megjelent, A szembenállástól a közösségig – evangélikus–római katolikus közös megemlékezés a reformációról c. kötet megközelítését figyelembe véve kíván foglalkozni a múlt közös feldolgozásával, a párbeszéd eddigi eredményeinek megismerésével, a közös emlékezés lehetőségével és a közösség útjában álló akadályok lebontásának kihívásaival. Irányt mutathat számunkra a 2016. október 31-i lundi találkozó, ahol Ferenc pápa a Lutheránus Világszövetség vezetőivel vett részt közös bűnbánati liturgián, és megfogalmazódott az úrvacsorai közösség iránti kölcsönös vágyakozás is. A lundi liturgia számos elemét felhasználták az ökumenikus imahét itthoni nyitóistentiszteletén.
            Az előadások, a közös feldolgozások és beszélgetések lehetőséget adnak arra, hogy betekintést nyerjünk az egyházak közötti teológiai és egyházkormányzati párbeszédbe, valamint
megvitassuk saját ökumenikus helyzetünket gyülekezeti összefüggésben a reformáció kezdetének 500. évfordulóján. Hogyan gondolkodunk és tanítunk egymásról és természetesen mások összefüggésében magunkról?

Jelentkezési határidő: 2017. november 6.

Rovat: Közlemények
Csatolt állományok: Tervezett kurzusok 2017-re.pdf -