Csak az egyházat, vagy a világot is?

Létrehozva: 2016.05.27. 00:00, frissítve: 2016.12.05. 17:19
Fabiny Tamás
Isten országába előzetes engedélyt kell szerezni? Regisztrálni kell? Oda csak kötelező alkalmassági vizsga után lehet bejutni? Nem, az evangéliumban nem ezt olvassuk. Hanem így szól az ige: „Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hisz aki hisz őbenne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Pünkösd 2. napja – Jn 3,16–21

Csak az egyházat, vagy a világot is?

 

Mert úgy szerette Isten az egyházat, hogy egyszülött fiát különleges feladattal küldte a földre.

 

A vénember

És ezt mondta az ő egyszülött fiának: Ha valami Nikodémus nevű főember jön hozzád, akkor légy vele nagyon óvatos. Ő a nagytanács tagja, sokféle érdek vezérelheti. Nem csodálkoznék, ha csak titokban merne felkeresni téged. Ő nem a bátorságáról híres. Ahogy ismerlek téged, te még éjjel is hajlandó vagy fogadni, de azért éreztesd vele, hogy enyhén szólva tapintatlan. Meglátod, szamárságokat beszél majd, mert nem tud elvontan gondolkodni, nincs metaforikus érzéke. De ez semmi ahhoz képest, hogy ő szíve szerint a körön kívül akar maradni, nem vállalja  a közösséget a tizenkettővel. Tudod, lelkedre kötöttem, hogy őket időben hívd el, és a legfontosabb dolgokat mindig csak velük egyeztesd. Én hozzájuk küldelek, nem ehhez a vénemberhez.

Ezt mondta volna?

A félpogány fehérnép

És ezt is mondta az ő egyszülött fiának: óvakodj az asszonyoktól, különösen is Samáriában. Legjobb volna, ha be se tennéd a lábad arra a félpogány területre. Feltéve, de meg nem engedve, hogy ha mégis arra vetődsz, meglátod, nem fogadnak be azok az istentelenek. Ha tanácsadóid ekkor fel akarják égetni az ő falvaikat, akkor ne habozz, és add ki a tűzparancsot, légióim készen állnak majd. Egy valamire nagyon figyelj. Kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy szomjas és fáradt vagy, és történetesen egy asszonyt látsz a kútnál. Mondd ekkor hangosan: Távozz tőlem, nőszemély! Veled nem társaloghatok, tőled nem fogadhatok el egy korty vizet sem, hiszen te rossz hírű vagy. Nem véletlen, hogy ilyenkor jársz a kútra, hiszen félsz, hogy még a gyerekek is nyelvüket öltik rád. Ne feledd, nem az ilyen fehérnéphez küldelek.

Ezt mondta volna?

A gyalázatos

És ezt is mondta az ő egyszülött fiának: kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy egy parázna nőt állítanak a kör közepére, akit házasságtörésen kaptak. Tudod, mi ilyenkor a dolgod. Az ősi törvények szerint meg kell kövezni őt. Ugye nem fogsz holmi széplélekként meginogni? Szegény teremtés bizony ott fog elpusztulni, de rendnek kell lenni. A törvényt be kell tartani. Lehet, hogy egyik-másik férfi keze majd megremeg a dobás előtt, mert eszébe jutnak közös élmények – de ez egy másik történet. Mégis, ezerhez inkább hozzájuk küldelek, mint ahhoz a gyalázatoshoz.

Ezt mondta volna?

A hisztérika

És ezt is mondta az ő egyszülött fiának: egy harmadik asszony is közeledbe tolakszik majd. Erre már szavakat is nehéz lesz találni. Időben szólok: az ajtónállókat kijátszva jelenik majd meg egy vacsorán, amin részt veszel. Nem átall illatszerekkel elhalmozni téged. Könnyeivel öntözi lábadat, kibontott hosszú hajával törölget majd. De ne rá hallgass, hanem a megbízható Simon farizeusra. Neked ő a szövetségesed a bűn elleni szent háborúban. Hozzá és a hasonló realitásérzékkel megáldott társaihoz küldelek, nem ehhez a hisztérikához.

Ezt mondta volna?

A címeres gazember

És ezt is mondta az ő egyszülött fiának: egy dologról nem akartam szót ejteni, de csak kikívánkozik belőlem. Hol is kezdjem? Nos, arról van szó, hogy kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy megfeszítenek, de csak egy kicsit. Vagyis hát… Szóval magam sem tudom. De abban biztos lehetsz, hogy te különb vagy a többieknél. Akik melletted nyögnek és sóhajtoznak a kereszten, azok nagyon nagy bűnösök. Címeres gazemberek. Eszedbe ne jusson valami biztatót mondani nekik. Nem akarok tippeket adni, de arról szó sem lehet, hogy veled lesznek a paradicsomban. Én nem hozzájuk küldelek.

Ezt mondta volna?

Az okostojás

És ezt is mondta az ő egyszülött fiának: a tanítványok között is lesznek azért fura alakok. Az egyik majd amolyan okostojásként viselkedik, mindig tudni akarja, honnan jössz, hová mész. Amikor aztán a döntő órában elkésik a találkozásról, akkor még ő szab feltételeket. Hogy látni akar, meg tapintani! Hogy méltóztatnál neki, és csak neki is megjelenni. Na, felejtsük el az ilyen alakokat is, én nem hozzájuk küldelek, hanem azokhoz, akik kételkedés nélkül hisznek.

Ezt mondta volna?

Nem azért. Hanem.

Úgy szerette Isten az egyházat, hogy azt  meg akarta tisztítani a Nikodémusoktól és a rossz hírű nőktől, a kételkedőktől és a bűnösöktől? Ő csak a tisztákhoz küldte egyszülött fiát? Isten országába előzetes engedélyt kell szerezni? Regisztrálni kell? Oda csak kötelező alkalmassági vizsga után lehet bejutni? Nem, az evangéliumban nem ezt olvassuk. Hanem így szól az ige: „Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hisz aki hisz őbenne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” És így: „Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.”

Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy te úgy szeretted a világot, hogy egyszülött fiadat adtad…Ámen