2019. May 20., Monday, Bernát és Felícia napja

Lelki táplálék

Napi ige
[Az Urat] dicsérje éneked, mert ő a te Istened. (5Móz 10,21)

IgeIdő - az Északi Egyházkerület lelkészeinek napi áhítatai

Hirdetések

    A Luther Kiadó gondozásában megjelent Fabiny Tamás püspök: Testvéreim és a nyáj – Körkép a világ evangélikusságáról 1. című könyve. Dr. Munib A. Younan püspök, a Lutheránus Világszövetség korábbi elnökének ajánlóját adjuk közre.
    Hit és erkölcstan

     

    Evangélikus Diakónia