2018. November 20., Tuesday, Jolán napja

Lelki táplálék

Napi ige
Megőriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor. (Zsolt 121,8)

IgeIdő - az Északi Egyházkerület lelkészeinek napi áhítatai

Hirdetések

    Hit és erkölcstan

     

    A Luther Kiadó gondozásában megjelent Fabiny Tamás püspök: A kötényes Isten – Igehirdetések az irgalomról és a vigasztalásról című könyve. Várszegi Asztrik és Prőhle Gergely ajánlóját adjuk közre.
    Evangélikus Diakónia