2019. March 22., Friday, Beáta és Izolda napja

Lelki táplálék

Napi ige
Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon! (Zsolt 90,16)

IgeIdő - az Északi Egyházkerület lelkészeinek napi áhítatai

Hirdetések

    A Luther Kiadó gondozásában megjelent Fabiny Tamás püspök: Testvéreim és a nyáj – Körkép a világ evangélikusságáról 1. című könyve. Dr. Munib A. Younan püspök, a Lutheránus Világszövetség korábbi elnökének ajánlóját adjuk közre.
    Hit és erkölcstan

     

    Evangélikus Diakónia