2019. February 16., Saturday, Julianna és Lilla napja

Lelki táplálék

Napi ige
Dicsérjétek az Urat mind, ti, népek, dicsőítsétek mind, ti, nemzetek! (Zsolt 117,1)

IgeIdő - az Északi Egyházkerület lelkészeinek napi áhítatai

Hirdetések

    A Luther Kiadó gondozásában megjelent Fabiny Tamás püspök: Testvéreim és a nyáj – Körkép a világ evangélikusságáról 1. című könyve. Dr. Munib A. Younan püspök, a Lutheránus Világszövetség korábbi elnökének ajánlóját adjuk közre.
    Hit és erkölcstan

     

    Evangélikus Diakónia