2019. April 22., Monday, Csilla és Noémi napja

Lelki táplálék

Napi ige
Az utolsó napokban… nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. (Ézs 2,2.4)

IgeIdő - az Északi Egyházkerület lelkészeinek napi áhítatai

Hirdetések

    A Luther Kiadó gondozásában megjelent Fabiny Tamás püspök: Testvéreim és a nyáj – Körkép a világ evangélikusságáról 1. című könyve. Dr. Munib A. Younan püspök, a Lutheránus Világszövetség korábbi elnökének ajánlóját adjuk közre.
    Hit és erkölcstan

     

    Evangélikus Diakónia