2018. December 14., Friday, Szilárda napja

Lelki táplálék

Napi ige
Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét! (Zsolt 113,3)

IgeIdő - az Északi Egyházkerület lelkészeinek napi áhítatai

Hirdetések

    Hit és erkölcstan

     

    A Luther Kiadó gondozásában megjelent Fabiny Tamás püspök: A kötényes Isten – Igehirdetések az irgalomról és a vigasztalásról című könyve. Várszegi Asztrik és Prőhle Gergely ajánlóját adjuk közre.
    Evangélikus Diakónia