2018. August 19., Sunday, Huba napja

Lelki táplálék

Napi ige
Az Úr elküldött [engem, hogy]… hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját. (Ézs 61,1–2)

IgeIdő - az Északi Egyházkerület lelkészeinek napi áhítatai

Hirdetések

    Hit és erkölcstan

     

    A Luther Kiadó gondozásában megjelent Fabiny Tamás püspök: A kötényes Isten – Igehirdetések az irgalomról és a vigasztalásról című könyve. Várszegi Asztrik és Prőhle Gergely ajánlóját adjuk közre.
    Balicza Iván nyugdíjas lelkész két és fél évtizeden át a budavári gyülekezetben érlelődött prédikációi jelentek meg a Luther Kiadó gondozásában.
    Evangélikus Diakónia