Köszöntő

 

Az Északi Evangélikus Egyházkerület

A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete 1952-ben keletkezett, mostani határait pedig 2000-ben határozta meg a zsinat. Eredetileg három régi egyháztest, a Dunáninneni, a Bányai és a Tiszai Egyházkerület Trianon után megmaradt részeit, lényegében tehát 1735 óta létező egyházkerületek töredékrészeit foglalja magába. Napjainkban 74 anyagyülekezet él 6 egyházmegye területén és 105 lelkész szolgál a mintegy 80 000 evangélikus között. Egyházkerületünkben számos oktatási és diakóniai intézmény is működik.

 

Conservando et renovando

A fenti idézet egyházkerületünk jelmondata. Magyarul ezt jelenti: megőrzendő és megújítandó. A teljes mondat latinul így hangzik: Spiritus Sanctus conservat et renovat ecclesiam – vagyis a Szentlélek őrzi és újítja meg az egyházat. A jelmondat kifejtése a 2006. március 25-én Miskolcon elhangzott püspöki székfoglaló beszédben olvasható. 

 

Egyházkerületünk logója

Gazdag szimbolikájával még egy logó is prédikálhat. A kereszt áll hitünk középpontjában, és ilyenkor arra emlékeztet, hogy a betlehemi jászol és a golgotai kereszt ugyanabból a fából van faragva. A rajzon látható kör a teljességet jelképezi, és a mi esetünkben utalhat a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületére, amelyben – mint Krisztus egyetemes egyházának tagjai – szolgálatunkat végezzük. A rajz magában rejti továbbá a Krisztus-monogramot, ezt az őskeresztény jelképet.

 

Honlapunk

Honlapunkon különböző lelki tartalmakat és friss beszámolókat közlünk, bemutatjuk egyházkerületünk jelenét és múltját, valamint segítünk tájékozódni a legfontosabb közelgő eseményekről, elérhetőségekről. Reménység szerint így sok hasznos információ mellett folyamatosan tudunk majd újdonsággal szolgálni. Mindehhez az evangélikusok hagyományos köszöntésével kívánunk valamennyi munkatársunk nevében is – szellemi felfrissülést és lelki töltődést: Erős vár a mi Istenünk!

 

Dr. Fabiny Tamás püspök és Dr. Fábri György egyházkerületi felügyelő