Felhívás adventi adománygyűjtésre

Létrehozva: 2017.11.30. 13:09, frissítve: 2017.11.30. 13:09
Szöveg: Fabiny Tamás
Budapest – A Püspöki Tanács 24/2017 (11.25.) határozatával az Országos Presbitérium felhatalmazása alapján 2017. december 17-ére (advent 3. vasárnapjára) kötelező offertóriumot rendelt el a közel-keleti konfliktus áldozatai és kiemelten is az üldözött keresztények megsegítésére.

A december 17-i istentiszteleteken összegyűlt perselypénzt a gyülekezetek a szokott rend szerint, az egyházmegyéken keresztül juttatják el az Országos Irodához.

A december 17-ig előttünk álló hetekben országos gyűjtés keretében is buzdítjuk a testvéreket az adakozásra: céladományaikat a lelkészi hivatalokon keresztül személyesen vagy a 11784009-20212564 számlaszámon közvetlenül tudják eljuttatni egyházunkhoz.

Köszönjük mindazoknak, akik imádságaikkal és adományaikkal támogatják az üldözött keresztények megsegítését.

Budapest, 2017. november 28.

Fabiny Tamás elnök-püspök, Prőhle Gergely országos felügyelő

 

Az alábbiakban Prőhle Gergely országos felügyelő gondolatait olvashatjuk az adománygyűjtéssel kapcsolatban:

Az Egyesült Államokban november utolsó csütörtökén a hálaadás ünnepét tartják. Az amerikaiak ezen a napon arra emlékeznek, hogy miután az első telepesek jó része az Új Világba érkezve az első télen éhen halt, egy indián törzs megtanította őket a helyi viszonyoknak megfelelő földművelésre, s így a második évben az ültetvények már bő termést hoztak. Nem biblikus, hanem történelmi hátterű, de mégis keresztény ünnepről van tehát szó. Mi sok mindent átvettünk már a tengeren túlról, a hálaadás ünnepét még nem. Ugyanakkor az egyházi esztendő végén mi is sok mindenért adhatunk hálát, s ha a sokszor előnytelennek, sőt, rossznak gondolt helyzetünket például a közel-keleti konfliktus áldozataiéhoz, vagy az ottani üldözött keresztényekéhez hasonlítjuk, akkor láthatjuk meg csak igazán, hogy a békés viszonyokért, a meleg otthonért, gyerekeink unokáink iskoláztatásáért, vagyis a mindennapi megszokott, természetesnek vett dolgokért milyen hálásak lehetünk.

Egyházunk diakóniai szolgálata a menekült-kérdés kezdete óta foglalkozik a hazánkban maradók integrációjával. Bajor evangélikus testvéreinkkel többször tárgyaltunk már arról, miképpen segíthetnénk elő a háborúk áldozatainak a szülőföldjükön, vagy ahhoz közel maradását, és az Ökumenikus Segélyszervezet is több nemes ügyet támogat a válság sújtotta térségben.

Felelős keresztyén ember nem lehet közömbös a közel-keleti térségben élő emberek, különösen az ottani keresztények sorsa iránt. A radikális iszlám szörnyű pusztítást végez, és a legrégebbi keresztény közösségek már csak nyomokban lelhetők fel az ősi vidékeken.

Egyházunk püspöke, Fabiny Tamás 2017. áprilisában járt Észak-IrakbanEmmanuel Youkhana atya, az ottani keresztények egyik vezetője pedig az egyházi esztendő utolsó napjaiban járt Magyarországon. Beszámolóikban sokat hallhattunk a háborús viszonyokról, a menekültek tömegéről, az iskolarendszer csődjéről, a keresztény közösségek veszélyeztetettségéről. Nem kétséges, hogy ebben a helyzetben nekünk, magyarországi evangélikusoknak is segítenünk kell. Mert miközben – okkal – aggódunk a hazai keresztyén közösség állapotáért, vagy a keresztény gyökerű Európa jövőjéért, tudnunk kell, hogy a mi jövőnk az ott élő emberek sorsával szorosan összefügg.

Egyházunk éppen ezért gyűjtést szervez a közel-keleti konfliktus áldozatainak és a térség keresztény közösségeinek megsegítésére, Advent 3., a mártíromságot szenvedett Keresztelő János emlékének szentelt vasárnapon pedig országos offertóriumot hirdet e célra.

A reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezések végeztével hálát adhatunk azért is, mert Luther Márton életművét áttekintve tudatosodhat bennünk újra és újra annak jelentősége. Hiszen a helyi, a nemzeti nyelvekre fordított Szentírás tesz minket érzékennyé az iránt, hogy a felebaráti szeretet jegyében felelősséget érezzünk, és cselekedjünk is bajban lévő embertársainkért, még ha ők tőlünk távol, más kulturális, vallási körülmények közt élnek is.

Kérjük tehát a testvérek és minden jóakaratú ember imádságát és adományát a közel-keleti konfliktus áldozatainak, s különösen is a térségben élő keresztény közösségek megsegítésére.

Prőhle Gergely országos felügyelő

Rovat: Közlemények