Szomjat oltó vizedet add!

Létrehozva: 2018.02.04. 00:00, frissítve: 2018.02.09. 10:07
Fabiny Tamás
Hetek óta foglalkoztat Útmutatónk évi igéje: „Én adok majd a szomjazónak az élet vízének forrásából ingyen” (Jel 21,6) Világunkban 850 millió ember nem jut tiszta vízhez. Húsz másodpercenként szomjan hal egy gyermek. Az elsivatagosodás egyre nagyobb mértéket ölt. Prognózisok szerint a „kék arany” lesz a Föld egyik legértékesebb nyersanyaga. (Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam, 5-6. számában jelent meg, 2018. február 4-én)

Hetek óta foglalkoztat Útmutatónk évi igéje: „Én adok majd a szomjazónak az élet vízének forrásából ingyen” (Jel 21,6)

Világunkban 850 millió ember nem jut tiszta vízhez. Húsz másodpercenként szomjan hal egy gyermek. Az elsivatagosodás egyre nagyobb mértéket ölt. Prognózisok szerint a „kék arany” lesz a Föld egyik legértékesebb nyersanyaga.

A német protestáns egyházak Brot für die Welt nevű segélyszervezete 2018-ra „vizet mindenkinek” mottóval indított fejlesztési programot, a 23. zsoltárt is idézve: „csendes vizekhez terelget engem”. Néhány éve sokakat megszólított a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet „Te meddig mennél el egy pohár vízért?” mottójú programja. E szemléletformáló akció az etiópiai segélyprogramjukhoz kapcsolódott, és egy futópad segítségével bárki megtapasztalhatta, milyen az, amikor egy kis vízért akár 5–10 km-t is kell gyalogolni…

         A szomjúságot persze érthetjük metaforikusan is, hiszen beszélünk tudás-, vagy kultúrszomjról, költők szavaival pedig szerelmesek vallhatják: „részeg vagyok, és mindig szomjazom” (Shakespeare: 75. szonett), „A szó nem leli számat: / kimondhatatlan szomj gyötör utánad” (Nemes Nagy Ágnes: A szomj).

         Jézus még ezeknél is erősebb tartalommal használja a szomjúság képét, amikor a Hegyi beszédben ezt mondja: „Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek.” (Mt 5,6). Jézus szavai mögött ott érezhetjük a megrendítő ámószi próféciát, amely szerint eljön majd az idő, amikor az emberek nem kenyérre éheznek és nem vízre szomjaznak, hanem Isten igéjére: „Támolyognak majd tengertől tengerig és északtól keletig. Bolyonganak és keresik az ÚR igéjét, de nem találják. Azon a napon elepednek a szomjúságtól a szép szüzek és az ifjak” (Ám 8,12-13).

         Minek kell még történnie, hogy a XXI. század embere is ilyen kétségbeesetten vágyódjon Isten igéjére, mert különben úgy érzi, szomjan pusztul?

         Ha létezik légszomj, akkor lennie kell ég-szomjnak is. Ez az ősi vágy, Isten utáni epekedés. Clairvaux-i Bernát énekeskönyvünkben is megtalálható misztikus szavai is ezt juttatják kifejezésre: „Ki téged izlel, éhezik, és szomjasabb lesz, aki iszik…” (EÉ 360)

         Jézus tanítványaiként nemcsak ezt a lelki szomjúságot ismerjük, hanem azt is tudjuk, hol lehet az csillapítani. „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék” (Jn 7,37). Évi igénk lényegében ezt folytatja: „Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásaiból ingyen” (Jel 21,6c).

         E csodálatos ígéret mélyebb megértéséhez ezúttal a szöveg latin fordítását hívom segítségül.

         Az „élet vizének forrásából” szerkezet a Vulgatában így szerepel: de fonte aquae vitae. Az aqua vita élő vizet jelent. Biblikus és egyházi szóhasználatban megszentelődtek ezek a szavak. Az más kérdés, hogy a alkoholgyártók is lecsaptak erre a kifejezésre, és akvavit néven forgalmaznak gabonából vagy burgonyából előállított fűszerezett szeszesital. Ennek bizonyára kellemes az íze, kis mértékben lehet is fogyasztani, de a szomjat biztosan nem oltja. Főleg nem az egzisztenciális szomjúságot, az ég-szomjat.

Isten közvetlenül a forrásból adja a csillapító élő vizet. A forráshoz kell visszatérnünk, úgy amint a reformátorok is mondták: ad fontes. Magyarországi Evangélikus Egyház! Lelkészek, presbiterek és gyülekezeti tagok! Ha nem élünk rendszeresen Isten igéjével, akkor végünk. Ha a tiszta forrás helyett mocskos vagy maszatos edényekből vesszük magunkhoz a zavarosnál zavarosabb folyadékokat, akkor elpusztulunk.

         Nem járunk jó úton, ha a tiszta forrás helyet csakis a pénzügyi forrásokat lessük, vágyakozva azok felbuzgására. Az élő víz forrását a mi Urunk ugyanis ingyen kínálja. A latinban itt a gratis szerepel. A szóban nem egyszerűen a reklámvilág csábító grátisz szavára ismerhetünk rá, hanem a gratia, kegyelem kifejezésére. Luther nagyszerű felismerésével vallhatjuk: sola gratia, egyedül kegyelemből.

         Ezért is szeretem a budavári templom közelében létesített reformációi emlékkutat, ahol a csobogó víz mellett olvashatók a számunkra oly kedves szavak: sola gratia, solus Christus és a többi.

         A reformáció emlékéve után is érvényes a Lutheránus Világszövetség tavalyi, windhoeki nagygyűlésének három híres not for sale meghatározása: sem az üdvösség, sem az ember, sem a természet nem bocsátható áruba.

Pál apostol ezt mondja a Úrban hívőkről: „Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által” (Rm 3,24).

„Szomjat oltó vizedet ad” – hangzik az ifjúsági énekünk. Szépen rímel az évi igénkre. Idézzük fel napról napra. Kortyoljunk nagyokat az Isten szeretetéből.

Címkék: Égtájoló - cikkek - áhítatok -
vasárnap, 2018, február 4
-
péntek, 2018, február 2