Evangélikus név- és címtár - személy adatai

Dr. Székács György


Email: szekacs@szekacs.t-online.hu

Betöltött tisztségek:
Magyarországi Evangélikus Egyház országos ügyész
Jogértelmező Testület tag
Országos Presbitérium tag tanácskozási joggal
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata tag tanácskozási joggal