3

Melanchton és Nádasdy

...Nádasdy Tamás reneszánsz műveltségű főúrhoz illően a kultúra patrónusa, aki diákokat iskoláztat külhonban, nyomdát létesít és iskolát alapít. A levél éppen ez ügyben, az iskola támogatására született meg. Melanchthon jelzi, hogy kedves tanítványától, a Witenbergben tanuló Dévai Bíró Mátyástól értesült Nádasdy szándékáról, amit ő csak pártolni tud. „Felszítod az érdeklődést a tudományok művelése iránt” – írja reformátor...
Bővebben

Martinus doktor furcsa álma

1542 epifánia ünnepe utáni napon ismét sokan ülték körül Martinus doktor asztalát. Ott volt Philippus Melanchthon és Lucas Cranach is. Ő szokása szerint keveset evett, annál nagyobb étvágya volt a diákoknak, akik történetesen a távoli Magyarországból érkeztek. (Evangélikus Élet magazin 82. évfolyam, 33-34. számában jelent meg, 2017. augusztus 27-én.)
Bővebben

Luther igazi végrendelete

Egyházunk egy kiállításra kölcsönadja a reformáció városának, Wittenbergnek a Luther Márton kézzel írott végrendeletét, amelyet, mint köztudott, Budapesten őrzünk... A magyarországi evangélikusok féltve őrzött kincse ez a végrendelet, ugyanakkor tudjuk, hogy az ő igazi örökségét nem egy ház, néhány serleg vagy gyűrű jelenti. Ezek nyilván már rég tulajdonost váltottak, vagy elkallódtak. A szellemiek és a lelkiek viszont fél évezred után is megmaradtak... (Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság, 2017. augusztus 27.)
Bővebben

A vizes vb margójára

Azzal a talán meglepő közléssel kezdem, hogy már az Ószövetségben is szó van úszásról. Ézsaiás könyvének 25. része azt a mozdulatot jeleníti meg, ahogy az úszó széttárja a karját (25,11). Az Újtestámentumban pedig a magam részéről Péter apostolt tekintem úszóbajnoknak. Mielőtt azonban ide eljutnék, hadd szóljak arról, hogy a vizes vb különböző versenyszámainak szerintem milyen lelki vonatkozásai vannak... (Elhangzott: Kossuth Rádió Vasárnapi Újság, lélektől lélekig rovat, 2017. július 30-án.)
Bővebben

Lesz-e újra lelke Európának?

...A közelmúltban elhunyt Jókai Anna pedig immár a XXI. században ír így: „jelenünk a mai pásztorokat lemosolyogja”. Az írónő annyiban reményt is érez, mert szerinte van esély arra, hogy a Máté evangéliumban felbukkanó bölcsek és a Lukácsnál szereplő pásztorok összetalálkoznak. „Meggyőződésem, hogy a pásztorlelkű bölcseké a jövő” – vallja... (Evangélikus Élet magazin 82. évfolyam, 27-28. számában jelent meg, 2017. július 16-án.) Bővebben
Bővebben

„Féltem ezt az országot a morális zülléstől” – Fabiny Tamás a püspökök videójáról

„Bárcsak jelét látnám annak, hogy a vélt vagy valós iszlám fenyegetés hatására egyházaink és híveink szorosabbra zárnák soraikat, szenvedélyesebben keresnék a Szentháromság Isten igazságát és vállalnák a közösséget Jézussal!” Fabiny Tamás evangélikus püspök írása.
Bővebben

Harang

A nándorfehérvári diadal óta délidőben – pápai rendelkezésre – szerte Európában megszólalnak a harangok. Őrizzük ezért is mi is ezt a szép hagyományt, legyünk büszkék eleink hősiességére. Legfőképpen azonban az élő hallják meg a hívást. Vivos voco – az élőket hívom! (Elhangzott 2017. június 25-én a Lélektől lélekig c. rádióműsorban)
Bővebben

Ora et labora - Ne lankadjon kezed!

Ifjúsági közösségben, gitárkísérettel gyakran énekeljük a kánont: „Ne félj, Sion, ne lankadjon kezed…” A nem lankadó vagy a fölemelt kéz egyszerre utal az imádságra és a munkára.
Bővebben

Mérlegen a hét esztendő

Hét éven át voltam a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) egyik alelnöke. Megbízatásomat abban a meggyőződésben vállaltam, hogy a választók bizalma mögött Urunk elhívása áll. Ezért munkámat nem egyház-diplomáciai, hanem elsősorban lelkipásztori feladatként igyekeztem végezni. Ennek a hét izgalmas, küzdelmes, sikerekkel és kudarcokkal fűszerezett esztendőnek a mérlegét tárom most a tisztelt olvasó elé.
Bővebben

Jöjj, Szentlélek Isten!

Namíbia fővárosának, Windhoeknak a stadionjában május 14-én tartotta jubileumi istentiszteletét a Lutheránus Világszövetség (LVSZ), a reformáció kezdetének ötszázadik, jubileumi évében. A négyórás alkalom elején hét bizonyságtétel hangzott el, melyek jól kifejezték az egyháznak azt a színgazdagságát, amelyet a pünkösdi Szentlélek ad.
Bővebben

Menekültek Világnapja: Püspökök a menekültek mellett

Fabiny Tamás evangélikus püspök és Beer Miklós váci katolikus püspök az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) videójában vállalták, hogy a Menekültek Világnapjához, azaz június 20-hoz időzítve közösen mondják el a háborúk által az otthonukból elűzött emberek támogatására felszólító üzenetüket. Miként az a rövidke videóban elhangzik, a háború, az erőszak nap mint nap emberek ezreit szakítja el az otthonától, olyan embereket, akik ugyanolyanok, mint bárki közülünk, és ugyanúgy megérdemlik, hogy biztonságban éljenek, mint bármelyikünk.
Bővebben

Üldözött keresztények között Irakban

„Magyar zászló Erbilben?” – kérdezem meghökkenve Keveházi Klárától, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi fejlesztési és humanitárius igazgatójától, amint április 22-én megérkezünk Kurdisztán fővá- rosának nemzetközi repülőterére. „De hiszen ebben benne van a nap!” – mondja Klári. Közelebb lépve magam is látom, hogy a piros-fehér-zöld zászló közepén ott virít a huszonegy sugarú, aranyszínű napkorong. A sok szenvedésnek kitett kurdok nemzeti lobogója a szomszédos országokban – Szíriában, Iránban és Törökországban – be van tiltva.
Bővebben

Ahol nem egyszerű kereszténynek lenni – Fabiny Tamás az iraki felszabadított keresztény közösségekről | Videó

Mindenhol voltak olyan keresztény családok, amelyek befogadták a menekülni kényszerült keresztényeket – fogalmazott az Echo Televízió pünkösdhétfői műsorában az evangélikus püspök.
Bővebben

„Odadőlsz az utcapadra” – A hajléktalan Jézus

„Nemcsak a földi Jézusnak, hanem a feltámadott Krisztusnak is vannak sebei. Nemcsak a názáreti Jézus hontalan, hanem a kozmikus Krisztus is” – fogalmaz A hajléktalan Jézus című szobor által ihletett írásában Fabiny Tamás evangélikus püspök.
Bővebben

Unter verfolgten irakischen Christen

„Ungarische Fahne in Erbilb?“ – fragte ich erstaunt von Klára Keveházi, der Direktorin für nationale Entwicklung und humanitäre Aufgaben des Ökumenischen Hilfswerks in Ungarn, als wir am 22. April am internationalen Flugplatz der kurdistanischen Hauptstadt angekommen sind. „In der ist aber die Sonne drinnen!“ sagte Klári. Und tatsächlich, als ich näher rangetreten bin, sehe ich selber, dass inmitten der rot-weiß-grünen Fahne die Sonne mit ihren einundzwanzig Strahlen gold glänzt. Die nationale Flagge der viel gelittenen Kurden ist in den Nachbarländern – Syrien, Iran und in der Türkei verboten.
Bővebben

Áll a magyar zászló Buenos Airesben

A közelmúltban a tengerentúlon, Argentínában járt Fabiny Tamás. A Magyarországi Evangélikus Egyház külkapcsolatokért (is) felelős püspöke a Buenos Aires-i Krisztus Keresztje Magyar Evangélikus Gyülekezet meghívásának eleget téve látogatta meg március 10–15. között a dél-amerikai ország fővárosának magyar és evangélikus közösségeit.
Bővebben

Mindenki

Hogy stílusos legyek, hetek óta mindenki egy újabb magyar film Oscar díjáról beszél. Deák Kristóf kisfilmje a legtöbb értelmezés szerint a gyerekkórus tagjainak szolidaritás értékű összefogását példázza... A filmről sokan véleményt formáltak már. Én is elmondom a magam történetét...
Bővebben

Mindenki

Hat éves voltam, amikor faluról városba költöztünk. A csöpp dunántúli Csögle után hirtelen a hatalmasnak tűnő Miskolcon találtam magam. Ott kezdtem iskolába járni. Lelkesen jelentkeztem az énekkarba. Ott aztán a mellettem álló kórustársam odasúgta nekem: „Olyan fals, ahogy énekelsz!” Több sem kellett nekem, annál inkább kieresztettem a hangomat: „Zöld fű közt árva kék ibolyácska…” – „Fals!” – sziszegte ismét, ellentmondást nem tűrően. „Rád új nap fénye árad!”, folytattam elszántan. „Mondom, hogy fals!” Felszegett állal tovább énekeltem. Olyasmit gondoltam, miért bánt engem, falusi gyereket ez a városi ficsúr. Azt hittem ugyanis, hogy azt mondja: olyan falusiasan éneklek. (Evangélikus Élet magazin 82. évfolyam, 11. számában jelent meg, 2017. március 19-én.)
Bővebben

Talpra, Luther!

A kép Luther szülővárosában, Eislebenben készült. A reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójára felújították a belvárost, és ennek keretében Luther szobrát is elvitték egy időre. Jó ügy érdekében cselekedtek. Őszintén szólva azért nem szép látvány a reformátor nyakára vetett kötél. Ez a magyar közterekről eltávolított Lenin-szobrok esetében sem tetszett.
Bővebben

Komp

Az elmúlt héten a jégzajlás elsodorta a tiszacsegei kompot. Mindez azért történhetett, mert a folyó hatalmas ereje szétpattintotta a drótköteleket. Egy éppen ott dolgozó tévéstáb filmre vette a jelenetet, ahogy a parton álló személyzet döbbenten figyeli a sodródó kompot... (Elhangzott a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában 2017. február 19-én.)
Bővebben

A reformációi emlékév hajnalán

Ugyan a napváltó időzónához tartozó Chatam-szigeteken jócskán megelőztek – ott ugyanis már órákkal ezelőtt evangélikus istentiszteletet tartottak –, a 2017es esztendő hajnalán örömmel jelenthetem: megkezdődött a reformáció emlékéve.
Bővebben

Magnificat - magasztalja lelkem az Urat.

A Lukács írása szerinti evangéliumban Mária sorsán keresztül azonosulhatunk Jézus várásával. Ott a názáreti szűznek jelenik meg az angyal, neki szól a „ne félj” bátorítása és a „nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd” ígérete...
Bővebben

Lund üzenete: irgalmas Isten és irgalmas felebarát

„Ez a mostani pápa nagyon segíti a hajléktalanokat” – mondja a vasárnapi ebéd közben Terike, aki maga is az utcán él. A Keresztény–Zsidó Tanács és a magyarországi muszlim közösségek által szervezett ebéd során kerültünk egy asztalhoz.
Bővebben

Oldalak